บริษัท ซีที โปรเกรซ ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด

02-501-3368
เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐาน3C
ใส่ใจในรายละเอียดของงาน ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อบริษัท: 02-501-3368                              02-501-3369
อีเมล์บริษัท: ctpf01@ctpf-td.com
ที่อยู่บริษัท: 134/1 หมู่ 5 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ประเทศไทย

自由容器
บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้เป็นแบบมืออาชีพ โดยมีความซื่อสัตย์ แข็งแกร่ง สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะนำหลักการเหล่านี้ไปปฏิบัติอย่างกระตือรือร้นและตลอดไป

中泰永进有限公司

地址:

电话:

简介:

เบอร์ติดต่อบริษัท: 02-501-3368         
02-501-3369
อีเมล์บริษัท: ctpf01@ctpf-td.com
ที่อยู่บริษัท: 134/1 หมู่ 5 ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี12000 ประเทศไทย